MIKROFARMA KLEMEN BOŽNIK S.P, matična št.: 6963218000 (v nadaljevanju samo kot »mi«) posveča varstvu osebnih podatkov veliko pozornost. V tem dokumentu so navedene informacije o tem, katere osebne podatke obdelujemo, še posebej o naših strankah in uporabnikih naše spletne trgovine, ali te podatke obdelujemo na podlagi podanega soglasja ali na drugi pravni podlagi, v kakšne konkretne namene jih uporabljamo, komu jih lahko posredujemo in kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Cookies:
pll_language

 

MIKROFARM KLEMEN BOŽNIK S.P, registration number: 6963218000 (hereinafter referred to as “we” only) devotes a lot of attention to the protection of personal data. This document provides information about what personal information is processed, especially about our customers and users of our online store, or we process this information on the basis of a consent or other legal basis, for what specific purposes we are using, to whom we can provide and what your rights are in connection with the processing of your personal information.

Cookies:
pll_language