O podjetju

Zametki podjetja Mikrofarma segajo v že v prve tedne študija mikrobiologije, kjer sem na predavanju sedaj že upokojenega profesorja dr. F. V. Nekrepa spoznal bakteriofage in se začudil, čemu tako skromna uporaba. Tekom študija in nato službe sem spoznaval kako napačno ravnanje oz. kako agresivno imamo sobivanje z mikrobi. Kljub temu, da nam stalno govorijo, da nekaj delamo narobe, jih večina ne sliši. Tudi tu velja pregovor kakor si boš postlal tako boš ležal in torej če se obdamo s koristnimi mikrobi je sobivanje z njimi lahko prijetno. Poslanstvo Mikrofarme je razširiti to miselnost korak za korakom, z reševanjem težave za težavo.

Podjetje Mikrofarma je osredotočeno na reševanje težav z vzrokom v mikrobiologiji, ki jih srečujemo vsakodnevno. Pri tem se izogibamo običajnega ‘genocida’ nad mikrobi in iščemo precizne rešitve, ki imajo za tarčo čim bolj ozko skupino mikrobov in pri tem ne porušimo okoljskega ravnovesja.  Rešitve ponujamo za širok spekter področij – od agronomije do medicine.

Pri rešitvah stremimo k dolgoročni sanaciji in zmanjšanju selekcijskega pritiska na mikrobe in iščemo odgovore na vedno bolj perečo problematiko odpornih mikrobov.

Klemen Božnik
Špela Zorko